// News and events //

Plan održivog turizma

09.5.2016, ponedjeljak

Dugi otok – otok sinergije prirode, tradicije i kulturnog nasljeđa

08.2.2016, ponedjeljak

4. veljače 2016. – U multimedijalnoj dvorani Općine Sali na Dugom otoku predstavljen je Plan održivog turizma Parka prirode Telašćica i Dugog otoka. Turizam nije sam sebi dostatan već treba biti u službi i na korist destinacije u kojoj se događa, poštivati lokalni identitet, povijesno nasljeđe i prirodne resurse jer upravo na tome i počiva.

News archive

Weather Forecast:

Park map and how to reach us:

Most popular search terms: