Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave JUPP Telašćica