Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima Parka prirode „Telašćica“

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima Parka prirode „Telašćica“Javna rasprava o Prijedlogu akcijskog plana upravljanja posjetiteljima trajat će 30 dana i to od 22. siječnja 2020. godine do 21. veljače 2020. godine.

  1. Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u Prijedlog akcijskog plana upravljanja posjetiteljima svakog radnog dana od 8:00-15:00 sati u zgradi uprave Javne ustanove “Park prirode Telašćica”, u Salima, Sali X 1.
  2. Prijedlog akcijskog plana upravljanja posjetiteljima može se preuzeti i sa službene web stranice Parka prirode „Telašćica“ (pp-telascica.hr), a obavijest o provođenju javne rasprave objaviti će se u dnevnom tisku, na internetskoj stranici Javne ustanove, te na oglasnim pločama Općine Sali.
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu akcijskog plana upravljanja posjetiteljima održati će se dana 12. veljače 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru multimedijalne dvorane Općine Sali.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti na Prijedlog akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave na adresu Javna ustanova “Park prirode Telašćica” , Sali X 1, 23281 Sali, ili putem elektroničke pošte na adresu: telascica@telascica.hr. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.

 

Molimo sve zainteresirane da se uključe u postupak javnog uvida i javnu raspravu te dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge.

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima

Javna rasprava – poziv