Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u UO „Tilago“, uvali Mir, u Parku prirode „Telašćica“

Sukladno odredbama Javnog poziva na podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u UO „Tilago“, uvali Mir, u Parku prirode „Telašćica“ koji je objavljen 02.02.2017. godine (KLASA: 023-01/17-02/02, URBROJ: 2198-1-93-07/01-17-10), daje se OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA.

 Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog prikupljanja ponuda dana 27.ožujka 2017. (ponedjeljak) s početkom u 12,30 sati u Multimedijalnoj dvorani Općine Sali, Sali X 1, 23281 Sali.

 Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje valjane punomoći. Obavijest o otvaranju ponuda