Development of guidelines for implementation of blue carbon in the MPA Telašćica Management Plan (Izrada smjernica za uključivanje ˝plavog ugljika˝ (blue carbon) u Plan upravljanja PP Telašćica

Park prirode Telašćica, u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu) i Društvom istraživača mora 20000 milja započelo je s provođenjem projekta „Development of Guidelines for Implementation of Blue Carbon in the MPA Telašćica Management Plan“. Projekt je sufinanciran od strane MedPAN-a u sklopu natječaja Regular Call for Small Projects 2018 i traje od 01.07.2019 – 30.06.2020.

Svrha projekta je unapređenje zaštite morskih ekosustava na području Parka prirode Telašćica jačanjem upravljanja zaštićenim morskim područjem. Predviđena je izrada Smjernica za uključivanje plavog ugljika („blue carbon“) u Plan upravljanja PP Telašćica. Očuvanje i zaštita livada morske cvjetnice Posidonia oceanica kao značajnog ponora ugljika predstavlja prirodno rješenje za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.

 

Trajanje: 12 mjeseci

Ukupni proračun: 31 200 €

Financiranje od strane MedPAN-a: 15 000 €