„Development of Guidelines for Implementation of Blue Carbon in the MPA Telašćica Management Plan“

Park prirode Telašćica, u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu) i Društvom istraživača mora 20000 milja provodi projektDevelopment of Guidelines for Implementation of Blue Carbon in the MPA Telašćica Management Plan. Projekt je sufinanciran od strane MedPAN-a u sklopu natječaja Regular Call for Small Projects 2018 i traje od 01.07.2019 – 31.10.2020.

Svrha projekta je unapređenje zaštite morskih ekosustava na području Parka prirode Telašćica jačanjem upravljanja zaštićenim morskim područjem. Predviđena je izrada Smjernica za uključivanje plavog ugljika („blue carbon“) u Plan upravljanja PP Telašćica. Očuvanje i zaštita livada morske cvjetnice Posidonia oceanica kao značajnog ponora ugljika predstavlja prirodno rješenje za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.

Projekt je financiran sredstvima Francuskog fonda za globalni okoliš (French Facility for Global Environment, FFEM) te Fondacija Princ Albert II od Monaka (Prince Albert II of Monaco Foundation). Izabran za financiranje u sklopu MedPAN Regular Call for Small Projects, započet je u srpnju 2019.g, a završit će u listopadu 2020.g.