JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA ORGANIZACIJU BRODSKOG PRIJEVOZA POSJETITELJA U SVRHU POSJEĆIVANJA „PARKA PRIRODE TELAŠĆICA”

Javna ustanova Park prirode Telašćica, dana 8. veljače 2022. godine objavljuje Javni poziv na nadmetanje za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju brodskog prijevoza posjetitelja, a rok za podnošenje ponuda je trideset dana od dana objave na internet stranicama Ustanove.  

Poziv na nadmetanje s propisanim uvjetima za dodjelu koncesijskog odobrenja te sve prateće dokumente i obrasce možete naći na dolje navedenim poveznicama.

Javni poziv: https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/Javni-poziv_ovjeren.pdf

Prilog 1: https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/1.-Ponudbeni-list.docx

Prilog 2:https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/2.-Izjava-o-nekaznjavanju.docx

Prilog 3: https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/3.-Prijedlog-Ugovora-o-koncesijskom-odobrenju.pdf

Prilog 4: https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/4.-Izjava-o-dostavi-jamstva.docx

Prilog 5: https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/5.-Izjava-o-dugovanju-prema-Ustanovi.docx

Prilog 6: https://pp-telascica.hr/wp-content/uploads/2022/02/6.-Ruta-posjecivanja_kartografski-prikaz.pdf