Javni poziv za prodaju suvenira 2020

Javni poziv proizvođačima suvenira 

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ u 2020. sklapanjem ugovora o komisijskoj prodaji.

 

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

 1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije (npr. simboli Tovareće mužike)
  Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn,
 2. Suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, razglednice, igračke, nakit, šalice, multimedija i sl.,
 3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika,
 4. Prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (npr. Sušeno voće, džemovi, maslinovo ulje, rakija). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Zbog prepoznatljivosti destinacije PP Telašćice i Dugog otoka, poželjno je, ali ne i nužno da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip PP, ime otoka, otočke motive i sl.)

Sudionici projekta

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi)

Uvjeti prijave

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a.

Ukoliko se radi o 3. kategoriji – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na adresu:

 • Javna ustanova „Park prirode Telašćica“, Sali X 1, 23281 Sali s naznakom „Prijava za izbor suvenira za 2020.“

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisijskoj prodaji.

Svi kandidati bit će pisano obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

 

Kriterij odabira

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana Komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove „Park prirode Telašćica“.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

 1. Kvaliteta
 2. Prepoznatljivost
 3. Izvornost i tradicionalno nasljeđe
 4. Stupanj povezanosti s kulturno povijesnom i prirodnom baštinom
 5. Originalnost
 6. Ekološka prihvatljivost.

 

Kontakt za dodatne informacije:

e-mail: josipa.grbin@telascica.hr

mobitel: 0995459079

 

Javni poziv za prodaju suvenira_2020

Prijavnica za suvenire