„Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru“ – održan godišnji sastanak partnera projekta

Pomor plemenite periske u Jadranskom moru bilježimo od 2019. godine, te u svrhu očuvanja ovog endema Mediterana od 2020. godine u provedbi je projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru, koji na nacionalnoj razini koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U provedbi projekta sudjeluje 23 partnera koji djeluju u tri regije sjeverni, srednji i južni Jadran. Javna ustanova „Park prirode Telašćica „ glavni je partner na projektu za Srednji Jadran, te je 1. ožujka u Zadru na zadarskom Sveučilištu održan satanak partnera na kojem je predstavljeno niz aktivnosti koje su do sada poduzete kako bi zaštitili i očuvali plemenitu perisku.