Plan upravljanja područjem Parka prirode Telašćica 2023. – 2032.

OBAVIJEST O POČETKU JAVNE RASPRAVE

Odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ prijedlog Plana upravljanja područjem Parka prirode Telašćica (PU 6013) upućen je na javnu raspravu.

Javna rasprava započinje dana 13. travnja te traje do 13. svibnja 2023. U tom periodu javnost može dati svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na sljedeći način:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida na adresi Javne ustanove, Sali X 1, 23281 Sali, radnim danom od 12 do 14 sati
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja koje će se održati dana 20. travnja 2023. godine u multimedijalnoj dvorani Općine Sali s početkom u 11 sati
  • dostaviti u pisanom obliku zaključno s posljednjim danom javne rasprave:
    • elektronskom poštom na adresu: danijel.milic@telascica.hr
    • na adresu Javna ustanova „Park prirode Telašćica“, Sali X 1, 23281 Sali

Odluku Upravnog vijeća možete preuzeti na: Odluka UV-a

Dokument Plana upravljanja 2023. – 2032. možete preuzeti na: Plan upravljanja PU 6013