Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode Telašćica

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo kako je 27. siječnja 2022. godine na snagu stupio novi Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode “Telašćica”, NN 8/2022.

Pravilnik možete pročitati na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2022_01_8_76.html