Rođendan Parka prirode Telašćica

Park prirode Telašćica proglašen je Zakonom (NN 14/1988) Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 24.03.1988.