ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU JU „PARK PRIRODE TELAŠĆICA“

Obrazac za izdavanje koncesijskog odobrenja

PRAVILNIK O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

3. veljače 2021.g. na snagu je stupio Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području kojeg je donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a prema kojem je uz zahtjev za odobrenje koncesijskog odobrenja potrebno priložiti sljedeće:

  • Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra za vrstu djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje
  • Potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza nadležne Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
  • Potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje
  • Dokaz u slučaju odobrenja odgode plaćanja ili drugi dokaz sukladno zakonu kojim plaćanje tih obaveza nije dopušteno
  • Dokaz o vlasništvu ili drugoj pravnoj osnovi korištenja nekretnina na kojima se provodi djelatnost