Završna radionica projekta ˝Development of Guidelines for Implementation of Blue Carbon in the MPA Telašćica Management plan˝

Dana 22.listopada održana je završna radionica projekta  ˝Development of Guidelines for Implementation of Blue Carbon in the MPA Telašćica Management plan˝ (Izrada smjernica za implementaciju plavog ugljika u Planu upravljanja Parka prirode Telašćica). Radionica je održana putem zoom platforme kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere.

Projekt je trebao završiti 30.lipnja 2020.godine ali zbog epidemiološke situacije u svijetu i nemogućnosti provedbe svih aktivnosti, projekt je produžen do 31.listopada 2020.g

Cilj i svrha projekta

  • Unaprijediti zaštitu morskih ekosustava u PP Telašćica jačanjem upravljanja kroz razvoj Smjernica za implementaciju plavog ugljika u Plan upravljanja PP Telašćica
  • Očuvanje morskih cvjetnica kao značajnog ponora ugljika i prirodnog rješenja za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena

Ciljevi postavljeni smjernicama:

  • Zaustaviti daljnju degradaciju livada morske cvjetnice Posidonia oceanica u odnosu na stanje iz 2020. te definirati zalihe ugljika u istima
  • Očuvati morsko dno na područjima definiranim kao prioritetna područja očuvanja zaliha plavog ugljika
  • Jačanje kapaciteta zaposlenika Javne ustanove te podići svijest javnosti o klimatskim promjenama