Zelena javna nabava: Postupak poticanja javnih tijela na kupovinu zelenih proizvoda i usluga

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu”zelenih” proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.