Kontakt

Poruka


Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Adresa: Sali IV 2, HR-23281 Sali

Tel / Fax: +385 23 377 096

E-mail:
telascica@telascica.hr

Ured ravnatelja

NIKOLINA BAKOVIĆ
RAVNATELJICA
+385 23 377 096
nikolina.bakovic@telascica.hr


Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

MILENA RAMOV
VODITELJICA ODSJEKA ZA INVENTARIZACIJU I PRAĆENJE STANJA
+385 99 270 9601
milena.ramov@telascica.hr

DANIJEL MILIĆ
STRUČNI SAVJETNIK ZA UPRAVLJANJE KOPNENIM RESURSIMA
+385 98 983 3313
danijel.milic@telascica.hr

VESNA PETEŠIĆ
VIŠI STRUČNI REFERENT ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA
+385 99 270 9603
vesna.petesic@telascica.hr

JURAJ MILIN
PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI
+385 99 270 9613
juraj.milin@telascica.hr

IRA FRANČESKINI
UPRAVNI REFERENT
+385 99 270 9608
+385 23 377 096
ira.franceskini@telascica.hr
telascica@telascica.hr

Služba čuvara prirode

MARINO BUTURIĆ
GLAVNI ČUVAR PRIRODE
+385 98 259 123
marino.buturic@telascica.hr

ČUVARI PRIRODE
+385 98 467 988
nadzor@telascica.hr


Tehnička služba i služba održavanja

BOŽIDAR PUHOV
VODITELJ ODSJEKA TEHNIČKE SLUŽBE I SLUŽBE ODRŽAVANJA
+385 99 270 9602
bozidar.puhov@telascica.hr

Protupožarna zaštita
+385 98 467 989

Voditelj pododsjeka za protupožarnu zaštitu
Mile Gačić
+385 99 2709 605


Služba općih i zajedničkih poslova

SNJEŽANA BUTURIĆ
VODITELJICA SLUŽBE OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
+385 99 270 9602
snjezana.buturic@telascica.hr

MILA FRKA
RAČUNOVODSTVENI REFERENT - FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA
+385 99 270 9612
mila.frka@telascica.hr