Transparentnost i financijski dokumenti

Informacije o korištenju sredstava za isplatitelja Javnu ustanovu Park prirode Telašćica

Temeljem Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/2023) ministarstva financija, Javna ustanova “Park prirode Telašćica”, objavljuje:

Informacija o korištenju sredstava do 30.04.2024