Korisni linkovi

Pocket guide

1. Vođene ture: morska i kopnena

Calipso

2. Osnovne informacije o PP Telašćica gdje korisnici mogu u aplikaciji tagirati određene informacije o ilegalnim radnjama i viđenim objektima na području Parka.

Staza od kopnenog ulaza u park do jezera Mir.