Sv.Luka

Crkva Sv.Luke

Na području brdašca Sukavca na krajnjem JI dijeli Dugog otoka, usred poluotoka koji sa sjeverne strane zatvara uvalu Telašćicu kod Sali, nalaze se ruševni ostaci manje crkvice koji se u narodu nazivaju Crkvina. Danas se vide samo tragovi zidova. Hagionim Sukavac upućuje na to da je crkvica vjerojatno bila posvećena Sv. Luki. Crkvica se sastoji od longitudinalne pravokutne lađe veličine 5 x 3,70 m i polukružne apside širine 2,50 m i dubine 1,70 m. Na temelju same arhitekture teško je precizno odrediti točno vrijeme njezina nastanka, no nesumnjivo je to bilo vrlo rano. Na temelju površinskih nalaza na području polja Čuh sigurno je već u kasnoj antici postojalo naselje. Čuh polje obiluje i nalazima liburnskog karaktera (grobne gomile). U mocirama lako se uočavaju brojni ulomci kasnoantičkih keramičkih posuda. Ime srednjovjekovnog naselja na tom području očuvalo se u imenu polja Čuh, po kojem je i bizantski car Konstantin Porfirogenet u svom djelu ˝De Administrando Imperio˝ naziva i cijeli dugi otok – Pizyh. Nastanak ove crkve mogao bi biti i povezan s većim rimskim gospodarskim imanjem, koje je postojalo nedaleko odavde, na području tjesnaca Mala Proversa. Ovaj lokalitet dostupan je uređenim makadamom te je označen informativnom tablom.

sv.luka

Slika 1: Pretpostavljen tlocrt crkve sv.Luke (I.Petricioli)

sv.Luka
Slika 2: Fragment antičke lucerne s vidljivim natpisom FOR(TIS)