Kupite ulaznice online

Web shop

Cjenik ulaznica i naknada za 2022. godinu Javne ustanove “Parka prirode Telašćica”

Svaki posjetitelj Park prirode Telašćica treba imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru Parka prirode Telašćica.

Ulaznice se mogu kupiti:

  • Dolaskom na područje Parka prirode kod Čuvara prirode (rendžeri)
  • Preko Agencija s kojima Javna ustanova ima sklopljene Ugovore o prodaji
  • Preko web servisa

Kupnja ulaznica na području parka

  • Pri naplati ulaznica za posjetitelje i brodove djelatnik PP Telašćica obvezan je sukladno čl. 78  Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) posjetitelju uručiti fiskalizirani račun/ulaznicu.
  • Ukoliko ulaznica/račun posjetitelju nije fizički uručena od strane djelatnika PP Telašćica,  posjetitelj nema obvezu plaćanja ulaznice/računa.
  • Svaki posjetitelj obvezan je prigodom kontrole od strane službenog osoblja PP Telašćica na uvid pokazati valjanu ulaznicu/račun za svaki dan svog boravka u prostoru PP Telašćica.
  • Posjetitelji imaju pravo reklamacije na izdanu ulaznicu/račun u roku 15 dana od kupovine i to isključivo uz predočenje ulaznice/računa.

Kupnja u poslovnicama

Adamo Travel d.o.o., turistička agencija, Sali

M&S Company for all d.o.o., obrt za usluge, Sukošan

Magrovica d.o.o., turistička agencija, Sali

Kupnja preko web servisa

Parkovi Hrvatske web shop

Web servis mySea

Ulaznica kupljena preko web servisa može se kupiti najkasnije jedna dan prije planiranog datuma posjeta parku.

Kupnja višednevnih ulaznica

Trodnevne i sedmodnevne ulaznice vrijede tri odnosno sedam dana za redom. Trodnevne i sedmodnevne ulaznice mogu se kupiti preko web servisa mySea.

  • Jednodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 sljedeći dan
  • Trodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 četvrti dan
  • Sedmodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 osmi dan

Ulaznice kupljene izvan parka kupuju se za točan datum posjeta parku. Posjetiteljima je dana mogućnost, ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti nisu u mogućnosti posjetiti park na planirani datum, da promjene datum posjeta. To je moguće napraviti jednom u sezoni slanjem zahtjeva sa promjenom datuma na ulaznice@telascica.hr  najkasnije dan prije planiranog dolaska do 12:00 sati, ali unutar radnog tjedna, ponedjeljak-petak od 8 do 13 sati. Ukoliko zahtjev za promjenom datuma ulaznice prelazi iz predsezone u sezonu odnosno iz sezone u podsezonu nema nadoplate odnosno povrata novca.

Storniranje ulaznica nije moguće.

Cijene ulaznica iskazane su u kunama (HRK).

ULAZNICE ZA PLOVILA
DULJINA PLOVILA Ulaznica kupljena izvan Parka prirode Telašćica Ulaznica kupljena u Parku prirode Telašćica Ulaznica za više parkova
1 dan
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati idućeg dana)
3 dana
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati trećeg dana od dana kupnje)
1 dan
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati idućeg dana)
3 dana
(ulaznica vrijedi na Nacionalni park Kornati i Park prirode Telašćica)
7 dana
(ulaznica vrijed za NP Kornati, NP Mljet, PP Lastovsko otočje i PP Telašćicu)
I – V, X – XII VI – IX I – V, X – XII VI – IX I – V, X – XII VI – IX I – V, X – XII VI – IX I – V, X – XII VI – IX
do 6,99 m
(< 23 stope)
120,00 250,00 240,00 500,00 150,00 300,00 350,00 700,00 / /
od 7,00 m – do 10,99 m
(24-35 stopa)
150,00 350,00 300,00 700,00 200,00 400,00 600,00 1.200,00 900,00 1.800,00
od 11,00 m – do 17,99 m
(36 -58 stopa)
250,00 550,00 500,00 1.100,00 300,00 600,00 900,00 1.800,00 1.400,00 2.800,00
od 18,00 m – do 24,99 m
(59 – 81 stopa)
400,00 900,00 800,00 1.800,00 500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 2.200,00 4.400,00
od 25,00 m – do 34,99 m
(82 – 114 stopa)
900,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 1.100,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00 4.200,00 8.400,00
od 35,00 49,99 m
(
115-163 stope)
2.000,00 3.500,00 4.000,00 7.000,00 2.500,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 9.800,00 17.600,00
od 50,00 m – do 74,99 m
(164 – 245 stope)
3.000,00 5.000,00 6.000,00 10.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 12.600,00 15.600,00 26.400,00
od 75,00 m do 99,99 m
(246-327 stopa)
5.000,00 9.000,00 10.000,00 18.000,00 6.000,00 10.000,00 14.000,00 24.000,00 24.900,00 44.300,00
preko 100,00 m
(
328 stopa i više)
6.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000,00 7.000,00 13.000,00 16.000,00 34.000,00 32.400,00 57.500,00

..

ULAZNICE ZA ORGANIZIRANE POSJETE

  Cijena izvan sezone
I – V, X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Posjetiteljska ulaznica za turističko posjećivanje putničkim izletničkim brodom brodara¹, po osobi / dnevno 25,00 40,00
¹ Brodar je dužan:
  – osigurati da svaki posjetitelj koji dolazi brodom brodara (brod za jednodnevne posjete i brod za kružna putovanja) ima vlastitu ulaznicu
– ishoditi koncesijsko odobrenje za koje se plaća posebna naknada

..

ULAZNICE ZA POJEDINAČNE POSJETE

  Cijena izvan sezone
I – V, X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Ulaznica za posjetitelje preko kopnenog ulaza Dolac², po osobi / dnevno 30,00 50,00
Ulaznica za motorna vozila³ 30,00 50,00
Ulaznica za autobus ili minibus 60,00 100,00
Ulaznica za posjetitelje u kućama za odmor na području Parka prirode 10,00 20,00
Ulaznica za posjetitelje preko ulaza Dolac, s popustom 20,00 30,00
Propusnica 0,00 0,00
OBRAZLOŽENJA
² Ukoliko osoba dolazi motornim vozilom, za isto se plaća posebna ulaznica sukladno cjeniku za motorna vozila, autobus i minibus
³ Pod pojmom motorno vozilo smatra se svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, sukaldno Zakonu  o sigurnosti prometa na cestama (odnosi se na sva motorna vozila osim autobusa i minibusa za kojih je propisana posebna cijena)
⁴ Pravo na ulaznicu s popustom imaju:  
  – osobe starije od 65 godina, uz predočenje osobne iskaznice
– školske, odgojne i obrazovne ustanove, uz prethodnu najavu
– osobe s posebnim potrebama, uz predočenje iskaznice
– djeca od 7 do 14 godina u pratnji roditelja
⁵ Pravo na propusnicu (besplatan ulaz) imaju:  
  – djeca do 7 godina u pratnji roditelja
– osobe s posebnim dopuštenjem Ustanove
– osobe s prebivalištem na području Općine Sali i/ili nositelji prava na nekretninama na području Parka prirode Telašćica
– novinari koji (uz prethodnu najavu) snimaju/pišu o Parku prirode
– pripadnici HV i MUP-a na zadatku ili vježbi, članovi GSS (HR) koji uredno prijave svoj boravak u Parku i ostave broj telefona na koji ih se može kontaktirati u slučaju potrebe

..

NAKNADE

Naknada za ronilačko posjećivanje
  Cijena izvan sezone
I – V, X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Organizirano rekreativno ronjenje, po roniocu dnevno 70,00 100,00
– u cijenu je uračunata i ulaznica za Park prirode
– za organizirano ronilačko posjećivanje Ronilački klub i/ili Ronilački centar dužan je ishoditi koncesijsko odobrenje za koje se plaća posebna naknada

..

Naknada za komercijalno snimanje i fotografiranje
  Cijena
Snimanje i fotografiranje za jedan (1) dan 6.000,00
Snimanje i fotografiranje za sedam (7) dana 12.000,00
Snimanje iz zraka za jedan (1) dan 10.000,00
  – za svako komercijalno snimanje i/ili fotografiranje, fizička ili pravna osoba koja obavalja snimanje ili fotografiranje dužna je ishoditi koncesijsko odobrenje
– za snimanje iz zraka, fizička ili pravna osoba koja provodi snimanje dužna je uz zahtjev za izadavanje koncesijskog odobrenja priložiti sve potrebne dozvole nadležnih institucija sukaldno propisima za korištenje bespilotnih letjelica

..

Naknada za pružanje usluga
  Cijena
Usluga prijevoza brodicom do 8 m (jedinica obračuna kn/1h) 850,00
Usluga prijevoza brodicom od 8 do 11 m (jedinica obračuna kn/1h) 2.000,00
Stručno vođenje (Stručna služba Ustanove) do 4 sata 400,00
Stručno vođenje (Stručna služba Ustanove) od 4 do 8 sati 600,00
Stručna prezentacija 300,00

..

Javna ustanova “Park prirode Telašćica” zadržava pravo izmjene i dopune cjenika tijekom godine.

U cijenu je uračunat PDV.