Kupite ulaznice online

Web shop

Cjenik ulaznica i naknada za 2024. godinu Javne ustanove “Parka prirode Telašćica”

Svaki posjetitelj Park prirode Telašćica treba imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru Parka prirode Telašćica.

Ulaznice se mogu kupiti:

  • Dolaskom na područje Parka prirode kod Čuvara prirode (rendžeri)
  • Preko Agencija s kojima Javna ustanova ima sklopljene Ugovore o prodaji
  • Preko web servisa

Kupnja ulaznica na području parka

  • Pri naplati ulaznica za posjetitelje i brodove djelatnik PP Telašćica obvezan je sukladno čl. 78  Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) posjetitelju uručiti fiskalizirani račun/ulaznicu.
  • Ukoliko ulaznica/račun posjetitelju nije fizički uručena od strane djelatnika PP Telašćica,  posjetitelj nema obvezu plaćanja ulaznice/računa.
  • Svaki posjetitelj obvezan je prigodom kontrole od strane službenog osoblja PP Telašćica na uvid pokazati valjanu ulaznicu/račun za svaki dan svog boravka u prostoru PP Telašćica.
  • Posjetitelji imaju pravo reklamacije na izdanu ulaznicu/račun u roku 15 dana od kupovine i to isključivo uz predočenje ulaznice/računa.

Kupnja u poslovnicama

Adamo Travel d.o.o., turistička agencija, Sali

M&S Company for all d.o.o., obrt za usluge, Sukošan

Magrovica d.o.o., turistička agencija, Sali

Kupnja preko web servisa

Parkovi Hrvatske web shop

Web servis mySea

Ulaznica kupljena preko web servisa može se kupiti najkasnije jedna dan prije planiranog datuma posjeta parku.

Kupnja višednevnih ulaznica

Trodnevne  ulaznice vrijede tri dana za redom. Trodnevne ulaznice mogu se kupiti preko web servisa mySea.

  • Jednodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 sljedeći dan
  • Trodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 četvrti dan

Ulaznice kupljene izvan parka kupuju se za točan datum posjeta parku. Posjetiteljima je dana mogućnost, ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti nisu u mogućnosti posjetiti park na planirani datum, da promjene datum posjeta. To je moguće napraviti jednom u sezoni slanjem zahtjeva sa promjenom datuma na ulaznice@telascica.hr  najkasnije dan prije planiranog dolaska do 12:00 sati, ali unutar radnog tjedna, ponedjeljak-petak od 8 do 13 sati. Ukoliko zahtjev za promjenom datuma ulaznice prelazi iz predsezone u sezonu odnosno iz sezone u podsezonu nema nadoplate odnosno povrata novca.

Storniranje ulaznica nije moguće.

Cijene ulaznica iskazane su eurima (EUR).

ULAZNICE ZA PLOVILA
DULJINA PLOVILA Ulaznica kupljena izvan Parka prirode Telašćica Ulaznica kupljena u Parku prirode Telašćica Ulaznica za više parkova
1 dan
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati idućeg dana)
3 dana
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati trećeg dana od dana kupnje)
1 dan
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati idućeg dana)
3 dana
(ulaznica vrijedi na Nacionalni park Kornati i Park prirode Telašćica)
 I – V
X – XII
VI – IX  I – V
X – XII
VI – IX  I – V
X – XII
VI – IX  I – V
X – XII
VI – IX
do 6,99 m
(20 – 23 stope)
20,00 40,00 35,00 80,00 25,00 50,00 55,00 110,00
od 7,00 m do 10,99 m
(24 – 35 stopa)
25,00 60,00 50,00 120,00 35,00 70,00 100,00 200,00
od 11,00 m do 17,99 m
(36 – 58 stopa)
40,00 90,00 80,00 180,00 50,00 100,00 150,00 300,00
od 18,00 m do 24,99 m
(59 – 81 stopa)
65,00 145,00 130,00 290,00 80,00 160,00 240,00 480,00
od 25,00 m do 34,99 m
(82 – 114 stopa)
145,00 290,00 290,00 580,00 175,00 320,00 400,00 720,00
od 35,00 do 49,99 m
(115 – 163 stope)
320,00 560,00 640,00 1.120,00 400,00 640,00 960,00 1.440,00
od 50,00 m do 74,99 m
(164 – 245 stope)
520,00 860,00 1.040,00 1.720,00 690,00 1.040,00 1.560,00 2.180,00
od 75,00 m do 99,99 m
(246 – 327 stopa)
870,00 1.560,00 1.730,00 3.110,00 1.040,00 1.730,00 2.420,00 4.150,00
preko 100,00 m
(328 stopa i više)
1.040,00 2.080,00 2.080,00 4.160,00 1.120,00 2.250,00 2.770,00 5.870,00

..

Cjenik ulaznica isključivo za plovila koja sudjeluju u regatnim natjecanjima
Cijene za 1 DAN
Da bi ostvarili pravo na popust pri kupnji ulaznice za plovila namijenjen isključivo sudionicima regatnih natjecanja, voditelji plovila (skiperi) obvezni su po dolasku u park čuvarima prirode predočiti pravovaljani dokaz (dokument), iz kojeg je vidljivo da plovilo ima službenu prijavu za regatno natjecanje.

Sudionici regate ostvaruju pravo na popust u odnosu na cjenik koji je istaknut na web stranici Parka prirode Telašćica, sukladno duljini plovila kao i mjesecu u kojem se regata održava. Prema broju plovila sudionika regate koji će doći u Park, zavisit će i postotni iznos popusta na ulaznicu.

Broj brodova:  Popust:
od 10 do 19
od 20 do 29
od 30 do 39 
od 40 do 49
od 49 +
popust  10 %
popust  20 %
popust  30 %
popust  40 %
popust  50 %

..

ULAZNICE ZA ORGANIZIRANE POSJETE
Cijena izvan sezone
I – V; X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Posjetiteljska ulaznica za turističko posjećivanje putničkim izletničkim brodom brodara¹, po osobi / dnevno 5,00 € 7,00 €
OBRAZLOŽENJA
¹ Brodar je obvezan:
– osigurati da svaki posjetitelj koji dolazi brodom brodara (brod za jednodnevne posjete i brod za kružna putovanja) ima vlastitu ulaznicu
– ishoditi koncesijsko odobrenje putem javnog natječaja sukladno “Pravilniku o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području” te o istom sklopiti ugovor s JU PP Telašćica  (uz plaćanje
posebne naknade)

..

ULAZNICE ZA POJEDINAČNE POSJETE
Cijena izvan sezone
I – V; X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Ulaznica za posjetitelje preko kopnenog ulaza Dolac², po osobi / dnevno 5,00 7,00
Ulaznica za motorna vozila³ 5,00 7,00
Ulaznica za autobus, mini bus i kamper 10,00 14,00
Ulaznica za posjetitelje u kućama za odmor na području Parka prirode⁴ 5,00 7,00
Ulaznica za posjetitelje preko ulaza Dolac, s popustom⁵ 3,00 5,00
Propusnica⁶  0,00 0,00
OBRAZLOŽENJA
² Ulaznica za posjetitelje naplaćuje se sukladno razdoblju za koje se kupuje kao i kategoriji prema kojoj su posjetitelji razvrstani  (vidi  obrazloženje pod ⁵ i ⁶)
³ Ukoliko posjetitelj u PP Telašćica dolazi s motornim vozilom, za isto se plaća posebna ulaznica sukladno cjeniku za motorna vozila, autobus i mini bus.
Pod pojmom motorno vozilo podrazumijeva se svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, sukladno Zakonu  o sigurnosti prometa na cestama (odnosi se na sva motorna vozila osim na autobus, mini bus i kamper-vozilo za koje je propisana posebna cijena)
Ulaznica za posjetitelje koji odsjedaju u kućama za odmor na području PP Telašćica naplaćuje se za svakog posjetitelja kao i za vozilo (ovisno o kategoriji)
– jednokratno i to prema punoj cijeni i može vrijediti najviše do 7 dana od dana kupnje. Pri kupovini takve ulaznice, posjetitelj (ili iznajmljivač) ima obvezu na posebnom obrascu navesti naziv vlasnika ili objekta u kojem odsjeda, ukupan broj osoba te početni i završni datum boravka u istom. Tijekom boravka posjetitelj je pri svakom ulasku u PP Telašćica obvezan službenoj osobi na ulazu dati na uvid navedeni dokument.
Pravo na ulaznicu s popustom imaju:
– djeca od 8 do 18 godina isključivo u pratnji roditelja ili uz predočenje valjanog dokumenta /iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– osobe starije od 65 godina, isključivo uz predočenje valjanog dokumenta /iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– studenti, isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– osobe s posebnim potrebama, isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice (cijena 3 ili 5 €,  ovisno o sezonskom razdoblju)
– grupe iz školskih, odgojnih ili obrazovnih ustanova, kao i grupe umirovljenika isključivo uz prethodnu najavu. Grupom se podrazumijeva skupina od 10 do 35 osoba. Obvezna je pisana najava dolaska grupe na e-adresu ulaznice@telascica.hr. Prethodna najava dolaska grupe važna je kako bi se smanjila mogućnost zastoja i duljeg čekanja grupe na ulaz u Park.
Pravo na propusnicu (slobodan ulaz) u Park prirode Telašćica imaju:
– djeca do 7 godina isključivo u pratnji roditelja
– invalidi Domovinskog rata i članovi udruge obitelji poginulih branitelja – isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice
– osobe s prebivalištem na području Općine Sali i/ili nositelji prava na nekretninama na području Parka prirode Telašćica
– novinari koji (isključivo uz prethodnu najavu) snimaju /pišu o Parku prirode Telašćica
– pripadnici HV-a, MUP-a ili HGSS-a isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice, prijavu svojeg boravka u Parku, ustupanje osobnog telefonskog kontakta zbog odaziva na poziv u svrhu sudjelovanja u akciji spašavanja, bez obzira na svojstvo u kojem se kao članovi navedenih službi nalaze na području Parka prirode Telašćica
– osobe s posebnim dopuštenjem Ustanove

..

NAKNADE
Naknada za ronilačko posjećivanje
Cijena izvan sezone
I – V, X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Organizirano rekreativno ronjenje, po roniocu dnevno 10,00 15,00
– u cijenu je uračunata i ulaznica za Park prirode
– za organizirano ronilačko posjećivanje Ronilački klub i/ili Ronilački centar dužan je ishoditi koncesijsko odobrenje za koje se plaća posebna naknada

..

Naknada za komercijalno snimanje i fotografiranje Parka
Cijena
Snimanje i fotografiranje za jedan (1) dan 800,00
Snimanje i fotografiranje za sedam (7) dana 1.600,00
Snimanje iz zraka za jedan (1) dan 1.400,00
 – za svako komercijalno snimanje i/ili fotografiranje, fizička ili pravna osoba koja obavlja snimanje ili fotografiranje dužna je ishoditi koncesijsko odobrenje od Javne ustanove
– za snimanje iz zraka, fizička ili pravna osoba koja provodi snimanje dužna je uz zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja priložiti i sve potrebne dozvole nadležnih institucija sukladno propisima za korištenje bespilotnih letjelica

..

Naknada za pružanje dodatnih usluga na zahtjev
Cijena
Usluga prijevoza brodicom do 8 m (jedinica obračuna €/1h) 150,00
Usluga prijevoza brodicom od 8 do 11 m (jedinica obračuna €/1h) 280,00
Stručno vođenje do 4 sata 60,00
Stručno vođenje od 4 do 8 sati 90,00
 ULAZNICA ZA SVAKOG POSJETITELJA UKLJUČUJE:
– jednokratnu posjetu svim kopnenim lokalitetima u Parku prirode Telašćica
– posjetu i obilazak Interpretacijsko edukacijskog centra Grpašćak s osiguranim parkingom za motorna vozila
– prijevoz s kombi vozilima prema prethodno utvrđenom rasporedu od Gmajnog polja do uvale Mir (slano jezero) i natrag, s osiguranim parkingom za motorna vozila (Gmajno polje)
– osiguranje za svakog posjetitelja
 OSTALE NAPOMENE:
– grupom se podrazumijeva skupina od 10 do 50 osoba
– tražitelj usluge interpretativnog vođenja istu mora obvezno prethodno zatražiti putem e-adrese ulaznice@telascica.hr te od Javne ustanove dobiti pisanu potvrda njenog prihvaćanja
– vremenski rok za otkazivanje bilo koje vrste prethodno naručene usluge je najmanje 24 sata prije dogovorenog termina – u protivnom dogovorenu i rezerviranu uslugu Javna ustanova naplatit će u cijelosti
– Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ najvećim se dijelom financira prodajom ulaznica, a kupnjom ulaznice svaki posjetitelj doprinosi trajnoj zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju Parka prirode
– Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ zadržava pravo promjene cijena ulaznica

Iskazane cijene uključuju PDV.

..