Kupite ulaznice online

Web shop

Cjenik ulaznica i naknada za 2023. godinu Javne ustanove “Parka prirode Telašćica”

Svaki posjetitelj Park prirode Telašćica treba imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru Parka prirode Telašćica.

Ulaznice se mogu kupiti:

  • Dolaskom na područje Parka prirode kod Čuvara prirode (rendžeri)
  • Preko Agencija s kojima Javna ustanova ima sklopljene Ugovore o prodaji
  • Preko web servisa

Kupnja ulaznica na području parka

  • Pri naplati ulaznica za posjetitelje i brodove djelatnik PP Telašćica obvezan je sukladno čl. 78  Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) posjetitelju uručiti fiskalizirani račun/ulaznicu.
  • Ukoliko ulaznica/račun posjetitelju nije fizički uručena od strane djelatnika PP Telašćica,  posjetitelj nema obvezu plaćanja ulaznice/računa.
  • Svaki posjetitelj obvezan je prigodom kontrole od strane službenog osoblja PP Telašćica na uvid pokazati valjanu ulaznicu/račun za svaki dan svog boravka u prostoru PP Telašćica.
  • Posjetitelji imaju pravo reklamacije na izdanu ulaznicu/račun u roku 15 dana od kupovine i to isključivo uz predočenje ulaznice/računa.

Kupnja u poslovnicama

Adamo Travel d.o.o., turistička agencija, Sali

M&S Company for all d.o.o., obrt za usluge, Sukošan

Magrovica d.o.o., turistička agencija, Sali

Kupnja preko web servisa

Parkovi Hrvatske web shop

Web servis mySea

Ulaznica kupljena preko web servisa može se kupiti najkasnije jedna dan prije planiranog datuma posjeta parku.

Kupnja višednevnih ulaznica

Trodnevne i sedmodnevne ulaznice vrijede tri odnosno sedam dana za redom. Trodnevne i sedmodnevne ulaznice mogu se kupiti preko web servisa mySea.

  • Jednodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 sljedeći dan
  • Trodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 četvrti dan
  • Sedmodnevne ulaznice kupljene od 00:00-24:00, vrijede do 12:00 osmi dan

Ulaznice kupljene izvan parka kupuju se za točan datum posjeta parku. Posjetiteljima je dana mogućnost, ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti nisu u mogućnosti posjetiti park na planirani datum, da promjene datum posjeta. To je moguće napraviti jednom u sezoni slanjem zahtjeva sa promjenom datuma na ulaznice@telascica.hr  najkasnije dan prije planiranog dolaska do 12:00 sati, ali unutar radnog tjedna, ponedjeljak-petak od 8 do 13 sati. Ukoliko zahtjev za promjenom datuma ulaznice prelazi iz predsezone u sezonu odnosno iz sezone u podsezonu nema nadoplate odnosno povrata novca.

Storniranje ulaznica nije moguće.

Cijene ulaznica iskazane su u kunama (HRK) i eurima (EUR).

CJENIK ULAZNICA PP TELAŠĆICA ZA RAZDOBLJE OD 8. DO 16. LISTOPADA 2022.G. – MJESEC HRVATSKOG TURIZMA

ULAZNICE ZA PLOVILA
DULJINA PLOVILA Ulaznica kupljena izvan Parka prirode Telašćica Ulaznica kupljena u Parku prirode Telašćica Ulaznica za više parkova
1 dan
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati idućeg dana)
3 dana
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati trećeg dana od dana kupnje)
1 dan
(ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12 sati idućeg dana)
3 dana
(ulaznica vrijedi na Nacionalni park Kornati i Park prirode Telašćica)
7 dana
(ulaznica vrijed za NP Kornati, NP Mljet, PP Lastovsko otočje i PP Telašćicu)
I – V X – XII VI – IX I – V X – XII VI – IX I – V X – XII VI – IX I – V X – XII VI – IX I – V X – XII VI – IX
do 6,99 m (< 23 stope) 15,92€
120knn
20€
150,69knn
40€
301,38knn
31,85€
240knn
35€
263,71 knn
80€
602,76knn
19,9€
150kn
25€
188,36 knn
50€
376,73knn
46,45€
350knn
55€
414,40knn
110€
828,8knn
/ / /
od 7,00 m – do 10,99 m (24-35 stopa) 19,9€
150kn
25€
188,36knn
60€
452,07knn
39,81€
300knn
50€
376,73knn
120€
904,14knkn
26,54€
200knn
35€
263,71knn
70€
527,42knn
79,63€ 600knn 100€
753,45knkn
200€
1506,9knkn
119,45€
900knkn
150€
1130,18kn8kn
300€
2260,35kn5kn
od 11,00 m – do 17,99 m(36 -58 stopa) 33,18€
250knn
40€
301,38knn
90€
678,11knn
66,36€ 500knn 80€ 602,76knn 180€
1356,21kn1kn
39,81€
300knn
50€
376,73knn
100€
753,45knkn
119,45€
900knkn
150€
1130,18kn8kn
300€ 2260,35kn5kn 185,81€
1400kn0kn
225€
1695,26kn6kn
450€
3390,53kn3kn
od 18,00 m – do 24,99 m (59 – 81 stopa) 53,08€ 400kn 65€
489,74knn
145€
1092,5knkn
106,17€
800knkn
130€
979,49knkn
290€
2185,01kn1kn
66,36€ 500knn 80€ 602,76knn 160€
1205,52kn2kn
199,08€
1500kn0kn
240€
1808,28kn8kn
480€ 3616,56kn6kn 291,99€
2200kn0kn
350€
2637,08kn8kn
700€
5274,15kn5kn
od 25,00 m – do 34,99 m (82 – 114 stopa) 119,45€
900knkn
145€
1092,5knkn
290€
2185,01kn1kn
238,9€
1800knkn
290€
2185,01kn1kn
580€ 4370,01kn1kn 145,99€
1100kn0kn
175€
1318,54kn4kn
320€
2411,04kn4kn
331,8€
2500knkn
400€ 3013,8knkn 720€ 5424,84kn4kn 557,43€ 4200kn0kn 670€
5048,12kn2kn
1340€
10096,23kn6,23kn
od 35,00 49,99 m (115-163 stope) 265,44€ 2000kn0kn 320€
2411,04kn4kn
560€
4219,32kn2kn
530,98€ 4000kn0kn 640€
4822,08kn8kn
1120€
8438,64kn64kn
331,8€
2500knkn
400€
3013,8knkn
640€
4822,08kn8kn
796,33€
6000kn0kn
960€
7233,12kn2kn
1440€
10849,68kn9,68kn
1300,68€
9800kn00kn
1560€
11753,82kn3,82kn
2800€
21096,60kn6,6kn
od 50,00 m – do 74,99 m (164 – 245 stope) 398,16€
3000kn0kn
520€
3917,94kn4kn
860€
6479,67kn7kn
796,33€
6000kn0kn
1040€
7835,88kn88kn
1720€
12959,34kn9,34kn
530,89€
4000kn0kn
690€
5198,81kn1kn
1040€
7835,88kn88kn
1194,5€
9000kn0kn
1560€
11753,82kn3,82kn
2180€
16425,21kn5,21kn
2070,47€
15600kn600kn
2700€
20343,15kn3,15kn
4560€
34357,32kn7,32kn
od 75,00 m do 99,99 m (246-327 stopa) 663,61€ 5000kn0kn 870€
6555,02kn2kn
1560€
11753,82kn3,82kn
1327,22€
10000kn000kn
1730€
13034,69kn4,69kn
3110€
23432,30kn2,3kn
796,33€
6000kn0kn
1040€
7835,8888kn
1730€
13034,69kn4,69kn
1858,11€
14000kn000kn
2420€
18233,49kn3,49kn
4150€
31268,18kn8,18kn
3304,79€
24900kn900kn
4300€
32398,35kn8,35kn
7650€
57638,93kn8,93kn
preko 100,00 m (328 stopa i više) 796,33€
60000kn
1040€
7835,88kn88kn
2080€
15671,76kn1,76kn
1592,67€
12000kn000kn
2080€
15671,76kn1,76kn
4160€
31343,52kn3,52kn
929,06€
7000kn0kn
1120€
8438,64kn64kn
2250€
16952,63kn2,63kn
2123,56€
16000kn000kn
2770€
20870,57kn0,57kn
5870€
44227,52kn7,52kn
4300,21€
32400kn400kn
5600€
42193,20kn3,2kn
9930€
74817,59kn7,59kn

..

ULAZNICE ZA ORGANIZIRANE POSJETE

  Cijena izvan sezone
I – V
Cijena izvan sezone
X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Posjetiteljska ulaznica za turističko posjećivanje putničkim izletničkim brodom brodara¹, po osobi / dnevno 3,32€
25,00kn
5,00€
37,67kn
7,00€
52,74kn
¹ Brodar je obvezan:
 – osigurati da svaki posjetitelj koji dolazi brodom brodara (brod za jednodnevne posjete i brod za kružna putovanja) ima vlastitu ulaznicu
– ishoditi koncesijsko odobrenje putem javnog natječaja sukladno “Pravilniku o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području” te o istom sklopiti ugovor s JU PP Telašćica (uz plaćanje
posebne naknade)

..

ULAZNICE ZA POJEDINAČNE POSJETE

  Cijena izvan sezone
I – V
Cijena izvan sezone
X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Ulaznica za posjetitelje preko kopnenog ulaza Dolac², po osobi / dnevno 3,98€
30,00kn
5,00€
37,67kn
7,00€
52,74kn
Ulaznica za motorna vozila³ 3,98€
30,00kn
5,00€
37,67kn
7,00€
52,74kn
Ulaznica za autobus, mini bus i kamper 7,96€
60,00kn
10,00€
75,35kn
14,00€
105,48kn
Ulaznica za posjetitelje u kućama za odmor na području Parka prirode 1,32€
10,00kn
5,00€
37,67kn
7,00€
52,74kn
Ulaznica za posjetitelje preko ulaza Dolac, s popustom⁵ 2,65€
20,00kn
3,00€
22,60kn
5,00€
37,67kn
Propusnica⁶ 0,00 0,00 0,00
OBRAZLOŽENJA
² Ulaznica za posjetitelje naplaćuje se sukladno razdoblju za koje se kupuje kao i kategoriji prema kojoj su posjetitelji razvrstani (vidi obrazloženje pod ⁵ i ⁶)
³ Ukoliko posjetitelj u PP Telašćica dolazi s motornim vozilom, za isto se plaća posebna ulaznica sukladno cjeniku za motorna vozila, autobus i mini bus.
Pod pojmom motorno vozilo podrazumijeva se svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (odnosi se na sva motorna vozila osim na
autobus, mini bus i kamper-vozilo za koje je propisana posebna cijena)
⁴ Ulaznica za posjetitelje koji odsjedaju u kućama za odmor na području PP Telašćica naplaćuje se za svakog posjetitelja kao i za vozilo (ovisno o kategoriji)
– jednokratno i to prema punoj cijeni i može vrijediti najviše do 7 dana od dana kupnje. Pri kupovini takve ulaznice, posjetitelj (ili iznajmljivač) ima obvezu na posebnom obrascu navesti naziv
vlasnika ili objekta u kojem odsjeda, ukupan broj osoba te početni i završni datum boravka u istom. Tijekom boravka posjetitelj je pri svakom ulasku u PP Telašćica obvezan službenoj osobi na
ulazu dati na uvid navedeni dokument.
⁵ Pravo na ulaznicu s popustom imaju:  
 – djeca od 8 do 18 godina isključivo u pratnji roditelja ili uz predočenje valjanog dokumenta /iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– osobe starije od 65 godina, isključivo uz predočenje valjanog dokumenta /iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– studenti, isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– osobe s posebnim potrebama, isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice (cijena 3 ili 5 €, ovisno o sezonskom razdoblju)
– grupe iz školskih, odgojnih ili obrazovnih ustanova, kao i grupe umirovljenika isključivo uz prethodnu najavu. Grupom se podrazumijeva skupina od 10 do 35 osoba. Obvezna je pisana najava
dolaska grupe na e-adresu turizam@telascica.hr. Prethodna najava dolaska grupe važna je kako bi se smanjila mogućnost zastoja i duljeg čekanja grupe na ulaz u Park.
⁶ Pravo na propusnicu (slobodan ulaz) u Park prirode Telašćica imaju:
 – djeca do 7 godina isključivo u pratnji roditelja
– invalidi Domovinskog rata i članovi udruge obitelji poginulih branitelja – isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice
– osobe s prebivalištem na području Općine Sali i/ili nositelji prava na nekretninama na području Parka prirode Telašćica
– novinari koji (isključivo uz prethodnu najavu) snimaju /pišu o Parku prirode Telašćica
– pripadnici HV-a, MUP-a ili HGSS-a isključivo uz predočenje valjanog dokumenta / iskaznice, prijavu svojeg boravka u Parku, ustupanje osobnog telefonskog kontakta zbog odaziva na poziv u
svrhu sudjelovanja u akciji spašavanja, bez obzira na svojstvo u kojem se kao članovi navedenih službi nalaze na području Parka prirode Telašćica
– osobe s posebnim dopuštenjem Ustanove

..

NAKNADE

Naknada za ronilačko posjećivanje
  Cijena izvan sezone
I – IV
Cijena izvan sezone
V, X – XII
Cijena u sezoni
VI – IX
Organizirano rekreativno ronjenje, po roniocu dnevno 9,29€
70,00kn
10,00€
75,35kn
15,00€
113,02kn
– u cijenu je uračunata i ulaznica za Park prirode
– za organizirano ronilačko posjećivanje Ronilački klub i/ili Ronilački centar dužan je ishoditi koncesijsko odobrenje za koje se plaća posebna naknada

..

Naknada za komercijalno snimanje i fotografiranje Parka
  Cijena
Snimanje i fotografiranje za jedan (1) dan 800,00€
6027,60kn
Snimanje i fotografiranje za sedam (7) dana 1600,00€
12055,20kn
Snimanje iz zraka za jedan (1) dan 1400,00€
10548,30kn
 – za svako komercijalno snimanje i/ili fotografiranje, fizička ili pravna osoba koja obavlja snimanje ili fotografiranje dužna je ishoditi koncesijsko odobrenje od Javne ustanove
– za snimanje iz zraka, fizička ili pravna osoba koja provodi snimanje dužna je uz zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja priložiti i sve potrebne dozvole nadležnih institucija sukladno
propisima za korištenje bespilotnih letjelica

..ffff

Naknada za pružanje usluga
  Cijena
Usluga prijevoza brodicom do 8 m (jedinica obračuna €/1h) 150,00€
1130,18kn
Usluga prijevoza brodicom od 8 do 11 m (jedinica obračuna €/1h) 280,00€
2109,66kn
Stručno vođenje do 4 sata 60,00€
452,07kn
Stručno vođenje od 4 do 8 sati 90,00€
678,11kn

ULAZNICA ZA SVAKOG POSJETITELJA UKLJUČUJE:

– jednokratnu posjetu svim kopnenim lokalitetima u Parku prirode Telašćica
– posjetu i obilazak Interpretacijsko edukacijskog centra Grpašćak s osiguranim parkingom za motorna vozila
– prijevoz s kombi vozilima prema prethodno utvrđenom rasporedu od Gmajnog polja do uvale Mir (slano jezero) i natrag, s osiguranim parkingom za motorna vozila (Gmajno polje)
– osiguranje za svakog posjetitelja

OSTALE NAPOMENE:

grupom se podrazumijeva skupina od 10 do 50 osoba
– tražitelj usluge interpretativnog vođenja istu mora obvezno prethodno zatražiti putem e-adrese turizam@telascica.hr te od Javne ustanove dobiti pisanu potvrda njenog prihvaćanja
– vremenski rok za otkazivanje bilo koje vrste prethodno naručene usluge je najmanje 24 sata prije dogovorenog termina – u protivnom dogovorenu i rezerviranu uslugu Javna ustanova naplatit
će u cijelosti
– Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ najvećim se dijelom financira prodajom ulaznica, a kupnjom ulaznice svaki posjetitelj doprinosi trajnoj zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju Parka prirode
– Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ zadržava pravo promjene cijena ulaznica

Iskazane cijene uključuju PDV.

..