Arheologija

Arheološki lokaliteti na prostoru parka svjedoče o kontinuitetu korištenja prirodnih vrijednosti parka. Svi su lokaliteti uređeni, označeni informativnom tablom i do njih vode ceste ili uređene pješačke staze. Redovito se održavaju no postoje i oni koji su u tijeku istraživanja kao i oni koji će tek ugledati svjetlo dana. Kroz znanstveno-istraživački projekt ˝Arheološka slika parka prirode Telašćica˝ Ustanova provodi istraživanja u suradnji s raznim institucijama jer upravo područje parka bilježi lokalitete od iznimne važnosti poznavanja kulturne baštine otoka.

  • Čuh polje – lokalitet Gominjak (liburnske grobne gomile)
  • Čuh polje – lokalitet Polje (liburnska grobna gomila)
  • Čuh polje – lokalitet Crkvina, Sv.Luka (ostatci ranokršćanske crkve)
  • Mrkotin – lokalitet Mala Proversa (ostatci rimske vile rustike)
  • Dolac – lokalitet Koženjak (liburnska gradina i kasnoantička izvidnica)
  • Magrovica – lokalitet Megarus (srednjovjekovno naselje)
  • Dugopolje – lokalitet Sv.Ante (srednjovjekovna crkva i liburnska nekropola)
  • Stivanje polje – lokalitet Sv.Ivan (ostatci ranokršćanske crkve)
  • Stivanjska gora – lokalitet Sv.Viktor (ostatci ranokršćanske crkve)

Sl.1.Tlocrt liburnske gomile s grobom na trasi puta lokacija Čuh polje

Slika 1.Tlocrt liburnske gomile s grobom na trasi puta lokacija Čuh polje

Sl.2.Brončani nakit iz liburnskog groba s lokacije Dugo polje

Slika 2.Brončani nakit iz liburnskog groba s lokacije Dugo polje

 

sl.3. Brončani nakit iz liburnskog groba lokacija polje Čuh

Slika 3. Brončani nakit iz liburnskog groba lokacija polje Čuh

Slika 4. Kremeni predmet iz srednjeg paleolitika (kultura mousterien), lokacija Krševanje polje

Slika 4. Kremeni predmet iz srednjeg paleolitika (kultura mousterien), lokacija Krševanje polje

 

sl.5. Kremeni predmet iz kasnog paleolitika(kultura gravettien), lokacija Krševanje polje

Slika 5. Kremeni predmet iz kasnog paleolitika(kultura gravettien), lokacija Krševanje polje

sl.6.Kremeni predmeti iz mezolitika, s lokacije Krševanje i Dugo polje

Slika 6.Kremeni predmeti iz mezolitika, s lokacije Krševanje i Dugo polje