Zaštita i očuvanje

Osnovni ciljevi zaštite prirode su očuvanje raznolikosti vrsta i stanišnih tipova u njihovom povoljnom stanju. Zaštita podrazumjeva primjenu znanstvenih spoznaja kao i praćenje ljudskog utjecaja na okoliš kako bi se izbjegli ili smanjili nepovoljni učinci na vrste i staništa.

Zaštita u Parku prirode ne isključuje čovjeka već daje smjernice za postizanje ravnoteže u korištenju resursa kako ne bi došlo do njihovog nepovratnog uništenja.

Cijelo područje Parka prirode dio je Nature 2000, ekološke mreže biološki i krajobrazno značajnih područja Europske unije. Upravljanje područjem NATURA 2000 mora biti takvo da osigurava dugoročan opstanak ciljnih vrsta i stanišnih tipova za određeno područje. To uključuje izbjegavanje štetnih aktivnosti koje mogu ozbiljno zaprijetiti opstanku ciljnih vrsta i staništa.

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ u posljednjih je 5 godina izradila 2 strateška dokumenta „Plan upravljanja“ i Plan održivog turizma“ unutar kojih su razrađene aktivnosti i djelatnosti kojima bi se postiglo očuvanje ali ujedno pridonijelo razvoju lokalne zajednice i turizma. Strateško planiranje, mjere regulacije i kvalitetan nadzorosiguravaju suživot čovjeka s prirodom kao i dijeljenje životnog prostora s ugroženim vrstama i staništima bez njihovog narušavanja.