Pravila ponašanja u parku

Ulaznice Posjetitelji Parka prirode mogu u njega ući na mjestima koja su određena kao ulaz u Park prirode, gdje se mogu kupiti ulaznice. Za vrijeme svog boravka, kretanja i razgledavanja posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.
Osobni automobili Posjetitelji mogu ući u Park osobnim automobilom na ulaznom punktu Dolac.
Psi na uzici Psi se moraju držati vezani, te voditi na uzici.

Brzinu kretanja plovila treba prilagoditi ograničenjima u Parku (od crte koja spaja krajnje točke rt “Pod Poljica” i rt “Gubac” pa prema dnu uvale Telašćica brzina ne smije biti veća od 10 ČV, a brzina kojom plove plovila u uvalama u kojima se zadržava veći broj plovila; Mir, Tripuljak, Kruševica, Kučimul, Magrovica, Pod Dugo polje, Pasjak i Jaz, ne smije biti veća od 5 ČV).

Autonomno ronjenje dopušteno je uz prethodno pribavljenu dozvolu, i na određenim lokacijama (Garmenjak Veliki i Mali, Korotan i Podusobine).

Zabranjeno bacanje otpadaka Zabranjeno je bacanje otpadaka, te svako drugo onečišćenje zraka, tla i vode.
Zabranjeno branje biljaka Zabranjeno uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza.
Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa autohtonih biljaka i gljiva.
Zabranjen lov Zabranjeno je rastjerivati, proganjati, uznemiravati, hvatati, ozlijeđivati i ubijati zaštićene životinjske vrste.
Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i dr. morskih organizama.
Zabranjen lov podvodnom puškom.
Dozvoljeno kretanje Unutar granica Parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledeavanju i posjećivanju.
Zabranjeno kampiranje Zabranjeno kampiranje osim na mjestima koja su uređena za tu namjenu, te propisno označena.
Zabranjeno paljenje vatre Zabranjeno paljenje vatre.
Zabranjeno snimanje Nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.
Zabranjeno penjanje Zabranjeno je penjanje po strmcima u bilo kakvom obliku!
Zabranjeno pušenje Zabranjeno pušenje i unošenje vatrenog oružja.

Nadzorna služba obavlja neposrednu zaštitu u Parku te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštivanja ovih pravila koja su utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu u Parku prirode “Telašćica”.