Sv.Ante

Crkvica sv. Antuna Opata

Crkva sv. Antuna prvi se put spominje godine 1579. U funkciji je bila do god. 1844. kada ju je poznati hajduk Kutleša temeljito opljačkao. Tada je bila privremeno napuštena i ostala je bez krova. Saljani su god. 1913. na njezinim ostatcima podigli novu crkvu, ali su je posvetili sv. Anti Padovanskom. U njoj se svake godine na dan tog svetca, 13. lipnja, održava svečana misa. Osim svečane mise održava se i procesija s kipom sv. Ante, od crkvice do lokve u Njarici i natrag. Da je ova crkva možda i ranijeg postanka upućuje nas prvotni titular crkve. Jednako tako, s obzirom na geografski položaj ˝telaških˝ crkvi, gdje svako polje ima jednu crkvu, vrlo je moguće da se temelji te pretpostavljene ranije crkve kriju ispod današnje crkve.
Lokalitet je lako dostupan cestom te je označen informativnom tabelom. U neposrednoj blizini crkve nalazi se liburnski grob iz kojeg se nalazi čuvaju u Arheološkom muzeju u Zadru.