Znanstvena i stručna istraživanja

Više je tipova na koji se način provode istraživanja u Parku prirode:

1. Direktno ugovaranje istraživanja u skladu s Planom upravljanja, Godišnjim programom i Financijskim planom

Ukoliko je neko istraživanje i provedba praćenja stanja vrsta ili staništa predviđena Planom upravljanja, odnosno Godišnjim programom na godišnjoj razini tada se u toj godini Ugovara istraživanje s institucijama/organizacijama/Udrugama ovisno o tipu istraživanja.

S njima se potpisuje Ugovor te se istraživanje provodi u suradnji s nama, odnosno uz logističku podršku Javne ustanove ukoliko priroda istraživanja to zahtjeva.


2. Provedba istraživanja od strane Institucija, bez našeg ugovaranja

Institucije same prijavljuju svoje projekte koji uključuju i provedbu nekakvih istraživanja na širem području, koji uključuje i područje Parka prirode. U ovom slučaju Ministarstvo nama na znanje pošalje Rješenje koje se izdaje instituciji / organizaciji / udruzi za provedbu istraživanja te u odredbama Rješenja se navodi da se Javna ustanova mora obavijestiti o terenskom izlasku i provedbi samog istraživanja.

Rezultati takvih istraživanja su relevantni za same Institucije koje ih provode, a Javna ustanova ne dobije svaki puta izvještaj, odnosno rezultate dobivene istraživanjem. Međutim ukoliko je istraživanje relevantno za upravljanje zaštićenim područjem tada i sami tražimo da nam se dostave rezultati.


3. Istraživanja u svrhu pisanja diplomskih radova / magisterija / doktorata

Ukoliko netko u sklopu svojeg školovanja odluči pisati rad koji direktno ili indirektno uključuje područje Parka, uglavnom nam se obraćaju za ustupanje podataka koji su relevantni za njihov rad. U tom slučaju Ustanova im ustupi podatke koje traže. Ukoliko se radi o anketiranju u svrhu prikupljanja podataka za potrebe rada, Ustanova pruža logističku podršku ovisno o svojim mogućnostima.

 

Popis provedenih istraživanja i monitorinzi na području Parka prirode Telašćica:

Redni broj PROJEKT (naziv) Vremenski period provođenja istraživanja IZVRŠITELJ
Voditelj projekta Institucija / Organizacija
1. Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima u Parku prirode Telašćica 2009. Doc.dr.sc. Petar Kružić NATURA – Društvo za zaštitu prirode
2010.
2011.
2. Preliminarno određivanje ekotoksičnih metala u vodi i bioti jezera Mir 2010. Marina Mlakar Institut Ruđer Bošković
3. Određivanje ekotoksičnih metala u vodi i biotiakvatorija Parka prirode Telašćica 2011. – 2012. Marina Mlakar Institut Ruđer Bošković
4. Istraživanje vrste Nyctaluslasiopterus 2010. Dina Kovač, Vida Zrnčić Udruga BIUS
5. Bioraznolikost fitoplanktona u odnosu na ekološke prilike u akvatorijuPP ”Telašćica„ 2011. – 2012. Zrinka Ljubešić PMF Zagreb
6. Geološka i geomorfološka inventarizacija Parka prirode „Telašćica“ 2001./2002. Mladen Juračić PMF Zagreb
7. Inventarizacija podmorskih biocenoza uvale Telašćica 2001. – 2002. Tatjana Bakran Petricioli PMF Zagreb
8. Inventarizacija vrsta litoralnih biocenoza u Parku prirode „Telašćica“ 2002. – 2003. Antonieta Požar – Domac PMF Zagreb
9. Inventarizacija kopnenih puževa Parka prirode „Telašćica“ 2002. – 2003. Vesna Štambol Hrvatski Prirodoslovni muzej
10. Fitofagni kukci u Parku prirode „Telašćica“ i njihovi prirodni neprijatelji 2002./2003. Boris Liović Šumarski Institut Jastrebarsko
11. Inventarizacija makrobentosa u Parku prirode „Telašćica“ 2003./2004. Vedran Nikolić BIUS
12. Inventarizacija zajednica vrste Posidoniaoceanica u Parku prirode „Telašćica“ 2004 Vedran Nikolić BIUS
13. Inventarizacija faune leptira 2004./2005. Mladen Kučinić PMF Zagreb
14. Inventarizacija i valorizacija ptica grabljivica, sova i ĉiopa, prikupljanje podataka o ostalim ptičjim vrstama i valorizacija staništa Parka prirode „Telašćica“ 2004./2006. Dragan Radović HAZU
15. Posidoniaoceanica monitoring MonitoringofPosidoniaoceanicameadows at Telašćica Nature Park: findingsoffirstsurvey 2011. Guala, I; Šijan, M; Jakl, Z. Udruga Sunce, Split
16. Sakupljanje i uzorkovanje biljnih taksonaCentaurearagusina L. I Centaurearagusinassp. lungensis (Ginsberger) Hayek u sklopu znanstvenog projekta “Raznolikost i evolucija genoma biljnih vrsta” 2003. Marija Edita Šolić Institut “Planina i more”
17. Prikladnost asortimenata vinove loze u kraškim poljima Parka prirode “Telašćica” 2004. Bernard Kozina AGRONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
18. Gospodarska svojstva tipova autohtonih sorata maslina u Parku prirode “Telašćica” 2004./2007. Đani Benčić AGRONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, ZAVOD ZA VOĆARSTVO
19. Istraživanje koncentracije metala u tragovima u sedimentima uvale Telašćica 2005./2006. Goran Mihelčić 2005./2006.
20. Inventarizacija trčaka – Carabidae, strizibuba – Cerambycidae, i balegara – Scarabaeidae (kornjaši – Coleoptera) u Parku prirode “Telašćica” 2005./2006. Snježana Vujčić Karlo Narodni muzej Zadar, Prirodoslovni odjel
21. Pelagijal jezera Mir 1999./2000. Frano Kršinić Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split; Biološki zavod Dubrovnik
22. Istraživanje krške gušterice Podarcismelisellensis na području Parka prirode Telašćica 2003./2005. Marija Kuljerić Udruga HYLA
23. Park prirode “Telašćica” Sali – Geografsko-povijesna obilježja prostora 2004. Ante Beverin, Jerolim Armanini MATICA HRVATSKA
24. Prirodne osnove podmorja Javne ustanove parka prirode Telašćica 2004. Petricioli, D. OIKON
25. Diplomski rad: Kremenorožnate spužve (Demospongiae) u morskoj polušpilji na otoku Velom Garmenjaku (Park prirode Telašćica) 2004. Bogdanović, I. PMF Zagreb
26. Diplomski rad: Osnovna obilježja naselja morske cvjetnice Posidoniaoceanica (L.) Delile u uvali ČuškaDumboka u Parku prirode „Telašćica“ 2004. Ivanišević, J. PMF Zagreb
27. Sustav nedoraslih riba U Parku prirode „Telašćica“ 2005. Pallaoro, Skoko Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
28. Procjena i praćenje stanja priobalnih ribolovnih resursa Parka prirode „Telašćica“ 2011. Stagličić, Palloro, Matić – Skoko Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
29. Park prirode Telašćica – istraživanje posjetitelja 2010. Hrvoje Carić Institut za turizam
30. Temeljna ekološka studija Parka prirode Telašćica 2007./2008. Goran Mihelčić,a,* DelkoBarišić,a Neda Vdović,a Tarzan Legović,aand Vladislav Mihelčićb Institut “Ruđer Bošković”
31. Diplomski rad: Prilog poznavanju faune leptira Dugog otoka 2009. Vesna Petešić Veleučilište u Karlovcu
32. ISTRAŽIVANJA SLANOG JEZERA MIR Institut u Dubrovniku
33. ImpactofTourism on Trace Metal Concentrations (Pb, Cr, Ni, Cu and Zn) inSedimentsof Telašćica Bay (East Adriatic – Croatia) 2009. / 2010. Goran Mihelčić,a,* DelkoBarišić,a Neda Vdović,a Tarzan Legović,aand Vladislav Mihelčićb Division for Marine andEnvironmental Research, Ruđer Bošković Institute, POB 180, Bijenička 54, 10002 Zagreb, Croatia bKornati National Park, Butina 2, 22243 Murter, Croatia
34. A preliminaryinvestigationofphytoplankton ofkarsticpools (Dugi otok island, Croatia) NENAD JASPRICA1*, DUBRAVKAHAFNER2, MARINACARI]1, ARIJANARIMAC2 University of Dubrovnik, Institute for Marine andCoastal Research, POBox 83, HR-20000 Dubrovnik, Croatia 2 University of Mostar, Facultyof Natural and Mathematical Sciences and Education, BiH-88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina
35. Izvještaj o prstenovanju mladih Galebova klaukavaca, Laruscachinnansmichahellis Luka Jurinić BIUS
36. Diplomski rad: Prirodno geografska osnova razvoja gospodarstva na Dugom otoku 2001. Anica Čuka Sveučilište u Zadru
37. Diplomski rad: Prijedlog geološke staze U Parku prirode “Telašćica” 2002. Kristina Krklec PMF
38. Agropedološka studija na poljoprivrednim površinama u Parku prirode “Telašćica” s preporukom prikladnosti kultura 2003. Ivo Delonga CROATIACONTROLE Poljoprivredno savjetodavna služba
39. Inventarizacija vrsta u životnim zajednicama na strmcima u Parku prirode “Telašćica” 2006. Antonieta Požar-Domac, Petar Kružić PMF
40. Kartiranje vaskularne flore PP Telašćica 2007./2008. Sven Jelaska PMF
41. Kartiranje staništa PP Telašćica 2007./2008. Sven Jelaska PMF
42. Praćenje slanog jezera Mir 2007./2008. Benito Pucar Zavod za javno zdravstvo Zadar, Služba za zdravstvenu ekologiju
43. Monitoring naselja morske cvjetnice Posidoniaoceanica Parka prirode Telašćica 2009./2010. Hrvoje Čižmek Društvo istraživača mora “20000 milja”
44. Kartiranje staništa plemenite periske Pinnanobilis 2012. Hrvoje Čižmek Društvo istraživača mora “20000 milja”
45. Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima PP Telašćica 2012. Petar Kružić Natura – društvo za zaštitu prirode Hrvatske
46. Arheološka slika parka prirode Telašćica 2015 – 2019 Jona Petešić, PhD candidate UNIZD / Odjel za arheologiju i JU “PP Telašćica”
47. Doktorska disertacija: “Antička i srednjovjekovna arheološka topografija Dugog otoka i Kornata 2013 – 2018 Jona Petešić, PhD candidate UNIZD / Odjel za arheologiju i JU “PP Telašćica”
48. Znanstveni rad: “Stivanje field from antiquity to the middle ages” TRADE – International Doctoral Student Conference on Archaeology, UNIZD 2016. Jona Petešić, PhD candidate UNIZD / Odjel za arheologiju i JU “PP Telašćica”
49. Znanstveni rad: “Saint John in nature park Telašćica” IDSCA – International Doctoral Student Conference on Archaeology,FF Zg 2015. Jona Petešić, PhD candidate UNIZD / Odjel za arheologiju i JU “PP Telašćica”