Kontakt

Poruka


Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Adresa: Sali X 1, HR-23281 Sali

Tel: +385 23 377 096
Radno vrijeme Ustanove je od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.

E-mail:
telascica@telascica.hr

Upiti o ulaznicama
ulaznice@telascica.hr

ČUVARI PRIRODE
Dežurni broj: +385 98 467 988
cuvariprirode@telascica.hr

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Dežurni broj: +385 98 467 989

URED RAVNATELJA

RAVNATELJ
mr. sc. Krešimir Rašan
ravnatelj@telascica.hr

TAJNIK
Božidar Šoštarić
, dipl. oecc.
bozidar.sostaric@telascica.hr

UPRAVNI REFERENT
Ira Frančeskini Frka

ira.franceskini-frka@telascica.hr

SLUŽBA STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE

STRUČNI VODITELJ
Danijel Milić, dipl. ing. biol.
danijel.milic@telascica.hr

RUKOVODITELJICA ODSJEKA ZA PRIRODNU I KULTURNU BAŠTINU
Milena Ramov, dipl. ing. biol.
milena.ramov@telascica.hr

RUKOVODITELJICA ODSJEKA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA
Nikolina Baković,
dipl. ing. biol.
nikolina.bakovic@telascica.hr

VODITELJICA PODODSJEKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA
Vesna Petešić, mag. ing. agr.
vesna.petesic@telascica.hr

STRUČNA SURADNICA ZA EDUKACIJU
Katarina Raljević, mag. geogr.
katarina.raljevic@telascica.hr

TEHNIČKA SLUŽBA I SLUŽBA ODRŽAVANJA

RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA TEHNIČKE POSLOVE
Božidar Puhov, dipl. ing. stroj.
bozidar.puhov@telascica.hr

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE

Glavni čuvar prirode
Dražen Berlančić, dipl. iur.
drazen.berlancic@telascica.hr

ČUVAR PRIRODE II. VRSTE
Juraj Milin, bacc. oecc.
juraj.milin@telascica.hr

SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

VODITELJICA ODSJEKA RAČUNOVODSTVENIH, OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Snježana Buturić
snjezana.buturic@telascica.hr

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Mila Frka
mila.frka@telascica.hr

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE NABAVE
Antonija Baraka Raljević
antonija.baraka@telascica.hr