Kontakt

Poruka


Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Adresa: Sali X 1, HR-23281 Sali

Tel: +385 23 377 096

E-mail:
telascica@telascica.hr

Upiti o ulaznicama
ulaznice@telascica.hr

Ured ravnatelja

KREŠIMIR RAŠAN
RAVNATELJ
ravnatelj@telascica.hr


IRA FRANČESKINI FRKA
UPRAVNI REFERENT
+385 98 969 5560
+385 23 377 096
ira.franceskini-frka@telascica.hr


Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

MILENA RAMOV
STRUČNA VODITELJICA
+385 99 270 9601
milena.ramov@telascica.hr

LEONARDA LUKIN
RUKOVODITELJ ODSJEKA - KOORDINATORICA PROVEDBE PROJEKTA
+385 99 270 63 01
leonarda.lukin@telascica.hrr

DANIJEL MILIĆ
STRUČNI SAVJETNIK ZA UPRAVLJANJE KOPNENIM RESURSIMA
danijel.milic@telascica.hr

JOSIPA GRBIN
STRUČNA SURADNICA ZA EDUKACIJU
+385 99 545 90 79
josipa.grbin@telascica.hr

VESNA PETEŠIĆ
VODITELJICA PODODSJEKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA
+385 99 270 9603
vesna.petesic@telascica.hr

BOŽIDAR ŠOŠTARIĆ
STRUČNI SAVJETNIK - PROJEKTNI ASISTENT ZA JAVNU NABAVU
bozidar.sostaric@telascica.hr

Služba čuvara prirode

MARINO BUTURIĆ
GLAVNI ČUVAR PRIRODE
+385 98 259 123
marino.buturic@telascica.hr

JURAJ MILIN
ČUVAR PRIRODE II VRSTE
+385 99 270 9613
juraj.milin@telascica.hr

ČUVARI PRIRODE
+385 98 467 988
cuvariprirode@telascica.hr


Tehnička služba i služba održavanja

BOŽIDAR PUHOV
VODITELJ ODSJEKA TEHNIČKE SLUŽBE I SLUŽBE ODRŽAVANJA
+385 99 270 9602
bozidar.puhov@telascica.hr

Protupožarna zaštita
+385 98 467 989

Voditelj pododsjeka za protupožarnu zaštitu
Mile Gačić
+385 99 2709 605


PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
+385 98 467 989


Služba općih i zajedničkih poslova

SNJEŽANA BUTURIĆ
VODITELJICA SLUŽBE OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
+385 98 259 126
snjezana.buturic@telascica.hr

MILA FRKA
VODITELJ RAČUNOVODSTVA
+385 99 270 9612
mila.frka@telascica.hr