Putovanje kroz dubine Strmca

0 - 10 metara

Stanište: Biocenoza infralitoralnih algi
Karakteristike: velika izloženost morskim valovima, zona plime i oseke i zona intenzivne sunčeve svjetlosti predstavljaju ekstremne životne uvjete u kojima opstaju najizdržljiviji.
Vrste: smeđe alge - Padina pavonica i Dictyotadichotoma, spužva Sumporača (Aplysina aerophoba)
Ribe: crnej (Chromis chromis), fratar (Diplodus vulgaris), knez (Coris julis)
Prosječna temperatura: 21,3⁰C (Listopad 2011.)

10 - 20 metara

Stanište: Biocenoza infralitoralnih algi, i pojava morske cvjetnice na stepenicama okomitih litica.
Na „stepenicama“ okomite litice: Biocenoza morske cvjetnice Posidonia oceanica uz koju se može pronaći morski konjić (Hippocampus ramulosus).
Karakteristike: manja izloženost morski valovima i zona intenzivne sunčeve svjetlosti predstavljaju nešto idealnije uvjete za razvoj vrsta koje vole svjetlo.
Uobičajene vrste: puž dalmatiner Discodoris atromaculata, od ove dubine pojavljuje se već i Murina (Muraena helena) u pukotinama litice te uz pukotine je vezana i Kavala (Sciena umbra). Tu se mogu naći i jata riba koa što su npr. Ušate.
Kameni koralj (Balanophyllia europaea)
Zelene alge Acetabularia acetabulum, Codium bursa i Codium vermilara
Prosječna temperatura: 21,2⁰C (Listopad 2011.)

20 - 30 metara

Stanište: izmjena između biocenoze infralitoralnih algi i koraligenske biocenoze
Karakteristike: na ovom dijelu izmjenjuju se dva stanišna tipa te s dubinom nestaju vrste koje vole intenzivno sunčevo svjetlo, a pojavljuju se vrtsekoraligenske biocenoze.
Žarnjaci: Žuta gorgonija (Eucinella cavolini) – ide od 20 do 50 metara
Kameni koralji: Balanophyllia europaea i Caryophyllia inornata
Spužve: Hexadella racovitzai, Scalarispongia scalaris, Chondrilla nucula, Hemimycale columella, Spongia agaricina, Spirastrella cunctatrix, Petrosia ficiformis i Sarcotragus foetidus.
Prosječna temperatura: 21,3⁰C (Listopad 2011.)

30 - 40 metara

Stanište: biocenoza s pojavom polutamnih špilja
Karakteristike: koraligenska biocenoza stanište je velike biološke raznolikosti gdje utočište nalaze brojne vrste u kojima dominiraju koralji, spužve, kalcifirane alge i mahovnjaci. Također, duž okomice javljaju se pukotine većeg ili manjeg obima koje naseljavaju vrste biocenoze polutamnih špilja.
Vrste: Žuta gorgonija (Eucinella cavolini)
Vrste polutamnih špilja: Kameni koralji (Hoplangia durothrix, Leptopsammiapruvoti i Madracis pharensis), spužve (Aplysina cavernicola) i mahovnjaci.
Ribe: Škarpina (Scropaenascrofa) obitava u pukotinama na liticama
Prosječna temperatura: 22,1⁰C (Listopad 2011.)

40 - 50 metara

Stanište: Koraligenska biocenoza
Karakteristike: idemo li dublje vrste se polako izmjenjuju i svoje mjesto zauzimaju crvene gorgonije u spektrima boja od žute do duboko ljubičaste, koje su ljubitelji nešto većih dubina na kojima su i jače morske struje.
Uz žutu gorgoniju pojavljuje se vrsta: Crvena gorgonija (Paramunicea clavata) - (ide od 40 do 60 m dubine)
Rakovi: jastog (Palinurus elephas) - u kamenitim procjepima na okomitoj litici.

50 - 60 metara

Stanište:Koraligenska biocenoza sa stepenicama na kojima se sporadično javlja pjeskovito –ljuštrno dno
Karakteristike: okomita stjenovita podloga idealno je mjesto za crveni koralj koji voli zatamnjena mjesta na kojima nema sedimenta.
Pojava vrste: crveni koralj (Corallium rubrum) na okomitoj stjeni.
Riba: Kanjac (Serranus cabrilla) i Smokvica (Labrus bimaculatus) – obitava na stepenicama na kojima se nalazi pjeskovito – ljušturno dno (na njima nema crvenog koralja).

60 - 70 metara

Stanište: Koraligenska biocenoza te započinje dno s biocenozom obalnih detritusnih dna.
Vrste: crvene alge Vidalia volubilis i Lithophyllum racemus i kopnena voskovica Cerianthus membranaceus (još vezane za stijene).