Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova

Poštovani,

Ovim putem vas obaviještavamo kako je 13. studenog 2020 g. na snagu stupio novi Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova.

Pravilnik možete pročitati na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_125_2406.html