Jednostavna nabava za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara – ponovljeni postupak

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara, u okviru provedbe projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (KK.06.1.2.01.0006)

EV-N-3/2019

 

Poštovani,

ovim putem vas pozivamo na dostavu ponude za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara, u okviru provedbe projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (KK.06.1.2.01.0006).

Grupe proizvoda u okviru postupaka jednostavne  nabave za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara su sljedeće:

  • GRUPA I: usluga izrade digitalne igre, dizajn i tisak, procijenjene vrijednosti 70.000,00 HRK bez PDV-a.
  • GRUPA II: usluga izrade digitalne edukativne igre za integraciju u internet stranicu, procijenjene vrijednosti 30.000,00 HRK bez PDV-a.
  • GRUPA III: usluga izrade edukativne didaktičke igre, procijenjene vrijednosti 60.000,00 HRK bez PDV-a.

Ponuda se dostavlja elektronskom ili običnom poštom ili osobno do 24. svibnja 2019. godine u 13:00 te bez obzira na način dostave ista mora biti zaprimljena do navedenog roka.

 

Dokumente jednostavne nabave možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Poziv za dostavu ponuda

PRILOG I. SPECIFIKACIJE, KRITERIJI PO GRUPAMA PROIZVODA TE OPĆI KRITERIJ OCJENJIVANJA PONUDA: Prilog I

PRILOG II. PONUDBENI LIST S TROŠKOVNIKOM (Obrazac): Prilog II

PRILOG III. IZJAVA GOSPODARSKOG SUBJEKTA O RASPOLAGANJU STRUČNJACIMA (Obrazac): Prilog III

 

Dokumentacija uređenja centra:

Muzeološki postav: JU PP TELASCICA Cjeloviti_muzeoloski_program

Interpretacijski tekstovi: JU PP TELASCICA_Interpretacijski_tekstovi_cjelovitog_muzeoloskog_programa