Objava postupka javne nabave radova Sustava otpadnih voda / Prethodno savjetovanje

Javna ustanova “Park prirode Telašćica” objavljuje postupak javne nabave radova Sustava otpadnih voda.
Člankom 198. ZJN 2016 određeno je kako je javni naručitelj dužan provesti prethodnu analizu tržišta sa svrhom informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave i na taj način osigurati kvalitetan postupak odabira izvođača, odnosno roba i usluga.
U tu svrhu, ovo tijelo objavljuje prijedlog teksta dokumentacije o nabavi, sa uključenim opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kvalitativnim kriterijima kojima će se procjenjivati gospodarski subjekt, način formulacije kriterija za odabir kao i drugih uvjeta nužnih i važnih za izvršenje ugovora i ugovornih odredbi.
Mole se svi zainteresirani da svoje komentare, eventualne primjedbe i prijedloge na ovo otvoreno savjetovanje dostave na mail bozidar.sostaric@telascica.hr, zaključno do dana 30. svibnja 2017.
Po završetku savjetovanja, naručitelj će iste razmotriti te izraditi sveobuhvatno izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima i primjedbama, te isto objaviti na internetskim stranicama naručitelja.