Jednostavna nabava EV-N-2/2020

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara, u okviru provedbe projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (KK.06.1.2.01.0006)

EV-N-2/2020

Poštovani,

ovim putem vas pozivamo na dostavu ponude za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara, u okviru provedbe projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (KK.06.1.2.01.0006).

Rok za dostavu ponuda je 6. ožujka 2020. godine. do 13:00.

Grupe proizvoda u okviru postupaka jednostavne  nabave za usluge razvoja i izrade edukativnih dječjih igara su sljedeće:

  • GRUPA I: usluga izrade digitalne igre za mobilne telefone, dizajn i tisak, procijenjene vrijednosti 70.000,00 HRK bez PDV-a.
  • GRUPA II: usluga izrade digitalne edukativne igre za integraciju u internet stranicu, procijenjene vrijednosti 30.000,00 HRK bez PDV-a.
  • GRUPA III: usluga izrade edukativne didaktičke igre, procijenjene vrijednosti 60.000,00 HRK bez PDV-a.

Dokumentaciju jednostvne nabave možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama

1. Javni poziv za dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda_edukativne igre

2. Specifikacije po grupama proizvoda: Prilog I_SPECIFIKACIJE

3. Ponudbeni list s troškovnikom: Prilog II_PONUDBENI LIST

4. Obrazac izjave o raspolaganju stručnjacima: Prilog III_Izjava o raspolaganju stručnjacima

Sve potrebne informacije u cilju sastavljanja ponude mogu se dobiti od naručitelja tijekom radnog tjedna u periodu od 11 do 14 sati, a do isteka roka za dostavu ponuda. Kontakti se nalaze u Pozivu na dostavu ponuda.