Odluka o odabiru ponuditelja – kartianje invazivne strane vrste Ailanthus altissima na odabranim lokacijama u Parku prirode Telašćica

  • Odluka o odabiru ponuditelja: Odluka