Jednostavna nabava EV-N-1/2021

Predmet nabave je usluga nabave, postavljanja i stavljanja u funkciju IT opreme za praćenje protoka posjetitelja, a u sklopu provedbe projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ (referentne oznake: KK.06.1.2.01.0006) sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštita okoliša i energetsku učinkovitost.

Nabava uključuje nabavu i stavljenje u funkciju IT opreme za praćenje broja vozila te programska podrška za prikupljanje i obradu podataka:

  • Brojač vozila / prometa za lokaciju Jaz
  • Parkirni senzori za lokaciju Grpašćak
  • LED ekran dvostruki za lokaciju Jaz
  • Instalacija cjelokupne opreme
  • Programska podrška
  • Ostali troškovi materijala i usluga potrebnih kako bi se cjelokupni sustav pustio u rad

Dokumente jednostavne nabave možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Rok za dostavu ponuda je 30. lipnja 2021. u 13:00.

……………………………………………………………………….

Ispravak verzije Poziva na dostavu ponuda za nabavu IT opreme za praćenje protoka posjetitelja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Izmjena se odnosi na dio Odredbe o sposobnosti ponuditelja, financijska sposobnost, u kojem se dio teksta …o“d dana roka za dostavu ponuda“… mijenja u … „od dana slanja poziva na dostavu ponuda“. Izmjena je jasno naznačena u novoj verziji poziva na dostavu ponuda.
……………………………………………………………………….

  • Odluka o odabiru ponuditelja: Odluka o odabiru