Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave za građevinske radove

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave za građevinske radove, a u okviru projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak. Referentni broj KK.06.1.2.01.0006

Dokumentaciju možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama.

  1. Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave – nabava radova: DON_radovi_Telašćica
  2. Troškovnici: Troškovnici EXCEL
  3. Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Građevinski radovi: IPS_MV_PP_Telascica