Otvoreni postupak javne nabave EV-MV-4/2018

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju i uređenje posjetiteljske infrastrukture

Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (Referentni broj KK.06.1.2.01.0006)

Evidencijski broj nabave: EV-MV-4/2018

Poveznice za preuzimanje dokumenata javne nabave:

  1. Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
  2. Obavijest o izmjeni
  3. Obavijest o nadmetanju
  4. Troškovnici u RAR foramtu

Izmjena dokumentacije javne nabave, na dan 17.10.2018.:

  1. Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave – izmjene
  2. Obavijest o izmjeni 17.10.2018.
  3. Troškovnik elektroinstalacija – izmjene