Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak

Svrha zaštite Parka prirode Telašćica je očuvanje prirodnog i kulturnog krajobraza te kulturne baštine područja kao i očuvanje vrijednosti i njegove atraktivnosti obuhvaćajući odgojno-obrazovne, znanstvene te turističko-rekreacijske vrijednosti. U dokumentu Plan upravljanja jasno su naznačeni problemi s kojima se suočava Javna ustanova prilikom upravljanja Parkom prirode, među kojima se ističe i preopterećenost uvale Mir kao zona s najviše posjetitelja tijekom turističke sezone ali i nedostatak turističke ponude kao posljedica nedostatka adekvatne turističke posjetiteljske infrastrukture.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju, adaptaciju te prilagodbu postojeće vojne infrastrukture koja je ustupljena Javnoj ustanovi Park prirode Telašćica na korištenje 2006. godine.  Cjelokupna infrastruktura će se prenamijeniti u interpretacijsko edukacijskog centar Grpašćak, a za potrebe kvalitetnog upravljanja zaštićenim područjem, optimizacije posjećivanja te poticanja lokalnog poduzetništva kako bi se dop rinijelo održivom razvoju destinacije.

Uspostavom interpretacijsko edukacijskog Centra se osim optimizacije posjećivanja uslijed preopterećenosti kritičnih zona Parka također nastoji pružiti nove mogućnosti za provođenje edukacijskih i prezentacijskih sadržaja s ciljem podizanja svijesti javnosti o prirodnim i kulturnim vrijednostima i potrebi njihove zaštite i očuvanja. Također, stvorio bi se novi turistički proizvod i otvorila mogućnost prezentacije i ponude autohtonih proizvoda, kao i zapošljavanje novih kadrova, čime bi se dodatno investiralo u održivi razvoj, prvenstveno na dobrobit lokalne zajednice.

INFO o projektu

Status projektne prijave