SEA-Med projekt

Projekt SEA – Med (Održive gospodarske aktivnosti u zaštićenim morskim područjima Sredozemlja), na čelu s WWF – MedPO, podržat će osam zaštićenih morskih područja (ZMP) u 6 mediteranskih zemalja (Albanija , Alžir, Hrvatska, Libija, Tunis i Turska) kako bi završili pionirsku fazu i napravili korak prema samodostatnosti, što uključuje predanost i angažman dionika, planove upravljanja koji se bave ključnim problemima (ribarstvo i turizam) te financijske mehanizme kojima se osiguravaju dugoročno djelovanje i održivost. Projekt će također podržati organizacije civilnog društva kao i odgovorne u ZMP da osiguraju održavanje političke predanosti, prikladan monitoring i provođenje planova upravljanja ZMP kao i dodjelu adekvatnih financijskih sredstava i osoblja za upravljanje obalnim i morskim resursima.

Projekt SEA – Med će kombinira različite pristupe, prilagođene lokalnim potrebama i okruženjima, uključujući:

  • Razvoj kapaciteta stručnjaka u ZMP za planiranje i upravljanje njihovim ZMP kao i resursima unutar područja, te stvaranje skupine kvalificiranih trenera koji mogu stvoriti održivost u razvoju kapaciteta ZMP;
  • Omogućavanje participativnog planiranja i sudjelovanja dionika u upravljanju ZMP, promicanje rješavanja međusektorskih sukoba i osiguranje vlasništva i zainteresiranosti lokalnih dionika; stvaranje angažmana i suradnje između tvrtki i upravljanja ZMP;
  • Prepoznavanje i procjenjivanje ostvarivih mehanizama financiranja na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini kojima se može ublažiti ovisnost ZMP o javnom financiranju;

Razvijanje komunikacijskih inicijativa, na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, usmjerenih na promicanje ZMP kao vrijednih alata, osim očuvanja prirode, postiže i društvena i ekonomska korist.

Cilj ovog projekta u Hrvatskoj je podrška provedbi planova upravljanja parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica; razvoj plana održivog turizma kojim bi se unaprijedila praksa održivog turizma, promicanje inicijative turizma temeljenog na prirodnim vrijednostima te prepoznavanje financijskih mehanizama ZMP kao i promicanje održivog ribolova.

Plan održivog turizma

 

Održana druga konferencija morskih zaštićenih područja: „Održivi turizam je jedini mogući put“