Gospodarski subjekti s kojima je Ustanova u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Javna ustanova Park prirode Telašćica u sukobu interesa možete preuzeti na poveznici: Popis gospodarskih subjekata