Obavijest o nadmetanju JN – USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

  1. DON_usluge promidžbe i informiranja DoN EV-MV 1 2018
  2. Obavijest o nadmetanju Obavijest o nadmetanju
  3. Prilog 1 Troškovnik_grupa 1 Troškovnik_grupa 1
  4. Prilog 1 Troškovnik_grupa 2 Prilog 1 Troškovnik_grupa 2
  5. Prilog 1 Troškovnik_grupa 3 Troškovnik_grupa 3
  6. Prilog 1 Troškovnik_grupa 4 Prilog 1 Troškovnik_grupa 4
  7. Prilog IV Upute_za_korisnike_vidljivost_2014-2020 Prilog IV Upute_za_korisnike_vidljivost_2014-2020
  8. Prilog V parkovi_hrvatske_knjiga standarda_5.11.2014. Prilog V parkovi_hrvatske_knjiga standarda_5.11.2014.
  9. Prilog VI Brošura sa mapom Prilog VI Brošura sa mapom
  10. Prilog2 -ESPD-obrazac Prilog 2_ESPD obrazac