Obavijest o nadmetanju Usluge vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije JN i provedbu JN

1. Obavijest o nadmetanju Obavijest o nadmetanju

2. Ispravak obavijesti o nadmetanju  Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

3. Dokumentacija o nabavi – verzija 4 DON EV_MV_2_2018_V4

4. Troškovnik Grupa 1 Troskovnik EV-MV-2-2018 Grupa 1

5. Troškovnik Grupa 2 Troskovnik EV-MV-2-2018 Grupa 2

6. ESPD obrazac Prilog 2-ESPD-obrazac

Objavljuje se informacija da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.  Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije EV-MV-2-2018

7. Obavijest o izmjeni Obavijest o izmjeni

8. Obavijest o izmjeni 2 Obavijest o izmjeni 2

9. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda EV-MV-2/2018 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda EV-MV-22018

10. Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda Zapisnik

11. Odluka o odabiru ponude Odluka o odabiru Usluge vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije JN i provedbu JN

12. Odluka o poništenju postupka Odluka o poništenju postupka