Plan upravljanja pomorskim dobrom – obavijest o javnom savjetovanju

Plan upravljanja pomorskim dobrom u Parku prirode Telašćica, za razdoblje od 2024. do 2028. godine, upućuje se na javno savjetovanje. Javno savjetovanje započinje 10. travnja 2024. Traje 30 dana te završava zaključno s danom 10. svibnja 2024. godine.

Za Plan upravljanja pomorskim dobrom ishođena je prethodna suglasnost javnopravnog tijela nadležnog za prostorno planiranje i gradnju te je donesena Odluka Upravnog vijeća o upućivanju istog na javno savjetovanje.

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom može se preuzeti na poveznici: Plan upravljanja pomorskim dobrom

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Plan upravljanja mogu se dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 10. svibnja 2024., u pisanom obliku:

  • elektronskom poštom na adresu: danijel.milic@telascica.hr
  • na adresu Javna ustanova „Park prirode Telašćica“, Sali X 1, 23281 Sali

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.