Jednostavna nabava – usluga izrade Studije izvodivosti, analize troškova i koristi, za projekt “Unaprjeđenje zelene i digitalne infrastrukture parka u svrhu održivog posjećivanja PP Telašćica

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za uslugu izrade Studije izvodivosti, analize troškova i koristi, za projekt “Unaprjeđenje zelene i digitalne infrastrukture parka u svrhu održivog posjećivanja Parka prirode Telašćica

EV-N/2023-38

Dokumentaciju jednostavne nabave možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama

1. Javni poziv

2. Prilog I

3. Prilog II

4. Prilog III